กิจกรรมวรรณฯเด็ก

ACTIVITIES

โครงการเปิดโลกวรรณกรรมสำหรับเด็ก

เช้า หอสมุด

บ่าย หออัครศิลปิน

กิจกรรมเล่านิทาน

ณ ดรุณบรรณาลัย

กิจกรรมวิชาเล่านิทาน

ปี 3 ณ หอศิลป์

โครงการสร้างสรรค์ปันสุขด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โครงการภูมิปัญญา

ภูกระเหรี่ยง จ.นครนายก

โครงการเส้นทางสู่นักเขียน รุ่นที่ 3​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการจ้างงาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.