Categories
cl17 Pastthesis

เอลพิส

กราฟิกโนเวล สำหรับเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เล่าเรื่องตำนานกล่องของแพนโดร่า ว่าเมื่อกล่องถูกเปิดออกแล้ว ความเจ็บปวด ความเศร้าโศก ความโลภ และความชั่วร้ายนานาจะหลุดออกมาสู่โลกมนุษย์ แต่ยังมีสิ่งหนึ่งอยู่ก้นกล่อง และเป็นสิ่งเดียวที่อาจจะสู้กับความชั่วร้ายได้ สิ่งนั้นคือ “ความหวัง”