Categories
Uncategorized

ผลงานวิชา CL234

ผลงานวิชา CL234 Computer for Children’s Media Production วิชา CL234 คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อสำหรับเด็ก เราจะเรียนเกี่ยวกับการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ผลิตสื่อสำหรับเด็ก โดยเราจะเรียนทั้งหมด 6 โปรแกรม ได้แก่. 1.Adobe illustrator ผลงานในหัวข้อ ” โต๊ะทำงานในฝันของฉัน ” ผลงานในหัวข้อ ” Re – Design “ ผลงานในหัวข้อ ” Infographic Design “ 2 . Adobe photoshop ผลงานในหัวข้อ “Photomontage” 3 . Adobe Indesign ผลงานในหัวข้อ ” สิ่งพิมพ์ “ 4 . Adobe Premiere Pro ผลงานในหัวข้อ ” สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก “ […]