ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

 

ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 เป็นต้นไป ทาง Facebook LIVE เพจ Children’s Literature-SWU

13:00     ชม  VDO ต้อนรับ จากนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็กรุ่นปัจจุบัน

13:30     LIVE พบคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ทั้ง 5 ท่าน
            – อ. อัจฉรา ประดิษฐ์
            – ผศ. รพินทร (ณ ถลาง) คงสมบูรณ์
            – อ. ดร. ธันยา พิทธยาพิทักษ์
            – อ. อนุสรา ดีไหว้
            – อ. พิชญา นิลรุ่งรัตนา

14:30     LIVE พบศิษย์เก่ารุ่นพี่วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3 ท่าน
           – พี่ฟาง คุณมนฤดี ทองกลอย CL08 (คุณแม่ กองบรรณาธิการหนังสือเด็ก บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ และเจ้าของผลงานนิทานชุด “กุ๋งกิ๋ง”)

           – พี่ติ คุณกิตติ อุ่นทรัพย์ CL09 (คุณพ่อ นักจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและนักเล่านิทานอิสระ)

           – พี่เจดีย์ คุณเจลดา ภูพนานุสรณ์ CL22 (นักเขียนและนักวาดภาพประกอบอิสระ)

15:30     ช่วง Q&A ถามมา ตอบไป ตอบข้อสงสัยของน้อง ๆ CL28