ยินดีต้อนรับน้อง ๆ CL28 สู่สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

 

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ นิสิตใหม่สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กรุ่นที่ 28 และขอเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 “Welcome to CL Land 28th”

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ดำเนินกิจกรรมโดยรุ่นพี่ CL27 โดยกิจกรรมจะเป็นการพบปะคณาจารย์และรุ่นพี่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน หลักสูตร และชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการที่จะทำให้น้อง ๆ รู้จักสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กมากขึ้น

แล้วพบกันนะ