เด็กชายมะเขือเทศ

เรื่องและภาพ: ธนัชพร จึงแย้มปิ่น

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ชอบกินมะเขือเทศ

Click Here
Previous slide
Next slide

ประวัติผู้แต่ง

ธนัชพร จึงแย้มปิ่น

ชื่อเล่นชื่อ ปาย เกิดวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2538

จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ.2560