อ. ดร. ธันยา พิทธยาพิทักษ์ เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเอง

อ. ดร. ธันยา พิทธยาพิทักษ์ ได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเอง ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต  โดยต้องการเผยแพร่ให้คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้ที่ได้เข้าร่วมอบรม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารความรู้ได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้