แนะนำผลงาน

ผลงานวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีเรื่อง “หลวิชัย คาวี ภาคปฐมบท” เป็นเรื่องราวที่ดัดแปลงจากนิทานไทย โดยปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องบางส่วนให้เข้าถึงเยาวชนไทยง่ายขึ้น

แรงบันดาลใจ

โดยส่วนตัวเราสนใจนิทานไทยอยู่แล้ว และคิดว่านิทานไทยหลาย ๆ เรื่องทั้งสนุก น่าสนใจและให้แง่คิดที่ดี จึงอยากให้เยาวชนหันมาสนใจนิทานไทยมากขึ้น และเมื่อปีที่ผ่านมา เรามีโอกาสได้ศึกษานิทานไทยลึกซึ้งมากขึ้นและพบว่า ปัจจุบันมีการนำนิทานไทยไปดัดแปลงเป็นสื่อต่าง ๆ เช่น การ์ตูน ละคร แต่ยังไม่ค่อยพบเห็นในรูปแบบนวนิยาย เราจึงอยากนำนิทานไทยเรื่องหลวิชัย คาวีมาดัดแปลงและตีความในรูปแบบของตนเอง

กระบวนการทำงานและอุปสรรค 

กระบวนการทำงานเริ่มจากศึกษานิทานไทยเรื่องหลวิชัยคาวีให้ละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ พร้อมกับศึกษาเรื่องการเขียนนวนิยาย จากนั้นจึงเริ่มวางโครงเรื่องและลงมือเขียน โดยขั้นตอนที่เป็นปัญหามากที่สุดคือการวางโครงเรื่อง เพราะต้องวางโครงเรื่องอย่างระมัดระวังเพื่อให้เรื่องราวมีความสมเหตุสมผล ขั้นตอนนี้จึงใช้เวลาค่อนข้างมาก

วิธีแก้ปัญหา

การรับมือปัญหาหรือการแก้ไขปัญหา คือ ทบทวนผลงานตนเองบ่อย ๆ และนำปัญหาที่พบไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำคำติชมของอาจารย์มาปรับปรุงแก้ไขจนได้งานที่มีมาตรฐาน

เอกลักษณ์ของผลงาน

เอกลักษณ์คือการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและความแฟนตาซีที่เยาวชนรุ่นใหม่คุ้นเคยดี โดยยังคงคุณค่าของเนื้อเรื่องต้นฉบับเอาไว้ แต่ขณะเดียวกันก็ใส่ความร่วมสมัยเข้าไปในเรื่องด้วย

“นักสร้างสรรค์คือผู้สร้างสรรค์ผลงานบางอย่าง การเขียนผลงานก็เป็นการสร้างสรรค์เช่นกัน และการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ก็เปรียบดั่งการเผยแพร่นิทานไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น”

กานต์สินี แสงทอง (แจนยัว)
prapiepadpil@gmail.com