แนะนำผลงาน

เมืองในฝันเป็นผลงานเกี่ยวกับเรื่องราวการเดินทางที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเข้าใจและรู้จักเด็กคนอื่นมากขึ้นผ่านเรื่องเล่าการเดินทางของ “ผู้ที่เคยเป็นเด็กมาก่อน”

แรงบันดาลใจ

เริ่มต้นจากความชอบออกเดินทางหาประสบการณ์จากสถานที่ต่าง ๆ และพบปะผู้คนใหม่ ๆ โดยแบกความฝันที่ว่า “อยากสร้างสรรค์หนังสือการเดินทางของตัวเองสักครั้ง” จึงจุดประกายในการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์การเดินทาง โดยอยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวความประทับใจและเรื่องราวของมิตรภาพเป็นหลัก เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ว่าสิ่งที่สำคัญของการเดินทางนั้นอาจมีมากกว่าความสะดวกสบายหรือสถานที่อันสวยงาม 

กระบวนการทำงานและอุปสรรค 

เริ่มจากการคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจและรวบรวมเรื่องราวการเดินทางต่าง ๆ จากนั้นจึงนำมาจัดเป็นตีมและหาแก่นเรื่องให้ชัดเจนว่าตัวผู้จัดทำต้องการนำเสนอสิ่งใด ประเด็นใด เพราะเริ่มแรกนั้นผู้จัดทำเพียงต้องการนำเสนอสิ่งที่ตนสนใจ โดยขาดการคำนึงถึงหลาย ๆ ปัจจัย และมีขาดความน่าสนใจ จึงเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาจนได้ข้อสรุปว่าจะนำเรื่องราวต่าง ๆ ที่คัดสรรมาจากประสบการของผู้จัดทำมาแต่งเป็นเรื่องสั้นให้เข้าใจง่าย โดยนำเสนอเรื่องราวของมิตรภาพเป็นหลักซึ่งมีการออกแบบตัวละครอย่างเรียบง่าย เน้นอ้างอิงตากประสบการณ์การเดินทางจริงของตนเป็นหลัก ผนวกกับจินตนาการบางส่วนของของผู้จัดทำ หลังจากวางโครงเรื่องทั้งหมดแล้วก็เริ่มต้นเขียนเรื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งช่วงแรกก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างช้า ก่อนที่จะเริ่มเข้าใจการเขียนเรื่องสั้นมากขึ้นและทำได้ดียิ่งขึ้น อุปสรรคหลัก ๆ จะอยู่ในช่วงต้นของการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ตัวเราขาดประสบการณ์ในการแต่งเรื่องสั้นทำให้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ขาดความสมเหตุสมผล และต้องปรับแก้เนื้อเรื่องอยู่หลายครั้ง

วิธีแก้ปัญหา

ศึกษาและอ่านเรื่องสั้นเพิ่มเติมทั้งจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ และหาอ่านเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือประสบการณ์การเดินทางต่าง ๆ และนำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงจนดีขึ้นตามลำดับ และหลายครั้ง ๆ เรื่องสั้นที่แต่งขึ้นมาขาดความสมเหตุสมผลอย่างมาก จนทำให้บางเรื่องถูกตัดออกไปหลังเขียนเสร็จ

เอกลักษณ์ของผลงาน

คิดว่าเป็นเรื่องราวมิตรภาพระหว่างการเดินทางที่เป็นไปได้จริง ๆ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกล้าออกเดินทางและพบปะผู้คนใหม่ ๆ ที่สำคัญคือมาจากประสบการณ์ตรงของผู้แต่ง

“เมืองในฝันเปรียบเสมือนแผนที่แผ่นใหญ่ที่ทำให้บรรดาเด็ก ๆ เห็นสถานที่ใหม่ ๆ ที่เรียงรายรอพวกเขาเปิดโอกาสให้แก่ตัวเองในการเข้าไปรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ผู้คนใหม่ ๆ และมิตรภาพใหม่ ๆ อยู่เสมอ แต่บรรดาเด็ก ๆ จะสนใจสถานที่ใดก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเขาเอง ดังนั้นเมืองในฝันก็เปรียบได้กับพาลาพาลาที่สร้างสรรค์มุมมองและโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เด็กทุกคน”

กฤตเมธ สะถิตรโชติ (เมธ)
krittamatemate@gmail.com