แนะนำผลงาน

นิทานภาพเรื่อง The Sunshine Collector หรือ นักสะสมแสงแดด จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดู ส่งผลให้เด็ก ๆ เหล่านี้ทั้งเหงาและโดดเดี่ยว

แรงบันดาลใจ

เพราะเราคิดว่าการเลี้ยงดูเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากต่อการเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านจิตใจของเด็ก ๆ หากเขาได้รับความรัก ความดูแลเอาใจใส่ สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุข

กระบวนการทำงานและอุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาทั้งการเดินทาง การซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้กระทบถึงการทำต้นฉบับและการจัดนิทรรศการ

วิธีแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาในครั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การตัดสินใจ เพราะจากผลกระทบที่กล่าวมา ทำให้เราต้องตัดสินใจเปลี่ยนเทคนิคในการทำต้นฉบับใหม่ทั้งหมด จากเทคนิคสีอะคริลิกกับเทคนิคดิจิทัลอาร์ต เหลือเพียงแค่เทคนิคดิจิทัลอาร์ตอย่างเดียว

เอกลักษณ์ของผลงาน

เอกลักษณ์ของเรื่อง นักสะสมแสงแดดคือ การเปรียบเทียบระหว่างแสงแดดและความรัก และการนำเสนอความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาให้

เพราะพาราแห่งนี้ต้องการนักสร้างสรรค์ เราจึงจะเป็นตัวแทนความรู้สึกของเด็ก ๆ ทั้งหลาย ที่เหงาและโดดเดี่ยว เพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าใจความรู้สึกของเรา

นลินทิพย์ ศรีวิรัญ (มิ้นต์)
nalintip.mint@gmail.com