แนะนำผลงาน

สื่อผ้าเสริมประสบการณ์รูปอาหารติ่มซำ

แรงบันดาลใจ

เรียนวิชาหนังสือและหนังสือเสริมประสบการณ์ ได้มีโอกาสทำสื่อผ้าให้กับเด็ก ๆ แล้วรู้สึกประทับใจที่เด็ก ๆ สนุก จึงอยากทำสื่อผ้าเป็นชิ้นงานธีสิสเพราะอยากเห็นเด็ก ๆ สนุกตอนได้เล่นผลงานที่เราทำ

กระบวนการทำงานและอุปสรรค 

เริ่มแรกอยากทำเป็นหนังสือภาพกับบอร์ดเกม แต่เมื่อถึงเวลาจริง ๆ แต่เมื่อมาคิดทบทวนอีกครั้งสิ่งที่เราทำได้ดีและมีความสุขเวลาที่ได้ทำคือการทำสื่อผ้า จึงได้คิดและปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหลายต่อหลายครั้งจนกลายมาเป็นสื่อผ้า Kids Tim-Sum 

ต้องคิดและออกแบบสื่อผ้าด้วยตนเอง เพราะเป็นชิ้นงานใหม่ ออกแบบเทคนิคในการเล่น อุปสรรคระหว่างทำคือหากลุ่มผู้ทดลองเล่นได้ยาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด และออกไปหาซื้ออุปกรณ์ลำบาก

วิธีแก้ปัญหา

ต้องทดลองและคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำชิ้นงานจริง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อคิดไม่ออกว่าจะใช้เทคนิคแบบไหนดีในการทำสื่อผ้า เปลี่ยนเป็นการซื้อของทางออนไลน์เพื่อลดการสัมผัสและออกไปข้างนอกในสถานการณ์โควิด

เอกลักษณ์ของผลงาน

งานทุกชิ้นมีลูกเล่นในตัวเอง เด็ก ๆ สามารถเล่นได้ในแบบที่เด็ก ๆ ต้องการ มีอิสระที่จะเล่น ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตุ๊กตารูปอาหาร

เป็นสายลมที่สร้างสรรค์ใบชากลิ่นหอมและส่งต่อให้กับมนุษย์ หลายสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์โดยสายลมมนุษย์คิดว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ความจริงแล้วเป็นความตั้งใจของสายลมนักสร้างสรรค์ผู้สำรวจความต้องการของมนุษย์จากพาลาพาลาพารา

ปานวาด วรทอง (เนย)
panwad.noey@g.swu.ac.th