แนะนำผลงาน

“จินตะ” การ์ตูนสำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายวัย 6 ปีที่เชื่อทุกเรื่องที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟัง

แรงบันดาลใจ

 แรงบันดาลใจเกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์ที่น้องสาวเดินใส่เสื้อกลับด้านเข้ามาในห้องนอน แล้วพูดกับเราว่า “พี่รู้ไหม หนูเชื่อตามที่พี่บอกมาตลอดเลยว่าถ้าใส่เสื้อกลับด้านแล้วจะเจอผี เวลาใส่เสื้อกลับด้านจะกลัวมาก” เราเลยคิดได้ว่าคำพูด หรือเรื่องเล่าที่เราเล่าให้เด็กไป เขาจำมันมาจนโต และบางครั้งมันก็ส่งผลกระทบกับเด็ก โดยที่เราซึ่งเป็นคนเล่านั้นลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเล่าอะไรไปบ้าง 

กระบวนการทำงานและอุปสรรค 

ในตอนแรกเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเรื่องที่ผู้ใหญ่มักจะเล่าให้เด็กฟัง พบว่ามันคือเรื่องของกุศโลบาย จึงนำกุศโลบายมาเขียนให้เป็นเรื่องราว ทำออกมาในรูปแบบคล้ายการ์ตูนแก๊ก วาดด้วยดินสอลงในสมุด แต่พบว่าลายเส้นไม่คงที่ ตัวละครหน้าเปลี่ยนไปมา นอกจากนี้ยังมีเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถนำงานไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองอ่านได้ และทำให้การเดินทางไปตีพิมพ์ผลงานล่าช้า 

วิธีแก้ปัญหา

 หลังจากเจอปัญหาจึงเปลี่ยนจากการวาดด้วยดินสอเป็นการใช้โปรแกรม IbisPaint X เป็นโปรแกรมวาดรูปใน ipad ทำให้ลายเส้นคงที่และวาดได้ง่ายขึ้น ส่วนในเรื่องของกลุ่มผู้ทดลองอ่านในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 นั้น แก้ปัญหาด้วยการให้คนใกล้ตัวเป็นผู้ทดลองอ่านแทนกลุ่มเป้าหมาย

เอกลักษณ์ของผลงาน

จากการที่ศึกษาหนังสือเกี่ยวกับกุศโลบายมา พบว่าส่วนมากจะเขียนในรูปแบบของหนังสือวิชาการ บางเล่มมีภาพประกอบเป็นภาพการ์ตูนเดี่ยว ๆ แต่จินตะคือการนำกุศโลบายมาเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องราว และถ่ายทอดออกมาเป็นการ์ตูนสำหรับเด็ก มีลายเส้นที่วาดตามได้ง่าย สอดแทรกมุกตลกให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อมากเกินไป

ผู้ใหญ่ที่บอกเล่ากุศโลบายให้แก่เด็ก เปรียบเสมือนนักสร้างสรรค์อาวุโสที่มอบความรู้ และประสบการณ์ให้แก่เรา แต่ในทางกลับกันจินตะเองก็เป็นหนึ่งในนักสร้างสรรค์ที่อยากจะมอบความนึกคิดในมุมเด็ก ๆ มอบความเข้าใจที่เขามี ผ่านทาง text bubble ของหนังสือการ์ตูนเล่มนี้เช่นเดียวกัน

รินทิรา สุขหนองบึง (เน็ท)
rintira.net@g.swu.ac.th