แนะนำผลงาน

หัวเลี้ยวหัวต่อ The PODCAST เป็น Podcast ที่เต้อยากให้เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างวัยรุ่นทุกคน ที่ไม่ว่าจะกำลังพบเจอเรื่องราว หรือปัญหาอะไรอยู่ก็ตาม 

Podcast นี้อาจไม่ได้นำเสนอทางออกของปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น แต่ก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง และก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปพร้อม ๆ กับทุกคน

แรงบันดาลใจ

เต้คิดว่าช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีความรู้สึกหลากหลายและมากมาย ทั้งความสุข ความเศร้า เรื่องราวต่าง ๆ ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิต แน่นอนว่าหากถัามีใครหรืออะไรที่เข้าใจเราสักคนคอยอยู่เคียงข้าง ไม่จำเป็นต้องช่วยแก้ปัญหา แต่เพียงแค่เข้าใจ และอยู่กับเราไปจนสิ่งเหล่านั้นคลี่คาลยก็คงจะเป็นเรื่องที่ดี เต้เลยสร้าง Podcast นี้ขึ้น เพื่อหวังให้เป็นตัวแทนคนที่จะคอยอยู่ข้าง ๆ และเข้าใจวัยรุ่นเหล่านั้นอย่างแท้จริง 

กระบวนการทำงานและอุปสรรค 

เต้วางแผนรวบรวมประเด็นปัญหาและเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้คนรอบตัว ที่ต่างก็มีช่วงเวลาหรือประสบการณ์แตกต่างกันออกไป หรืออาจจะจากวัยรุ่นเอง ที่มีเรื่องที่ต้องพบเจออยู่ตอนนี้ แต่แน่นอนว่าช่วงเวลาการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านมา ทั่วทั้งโลกต้องเจอกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โอกาสในการพบเจอผู้คนต่าง ๆ ของเต้ลดน้อยลง การพูดคุยเพื่อค้นหาประเด็นต่าง ๆ ก็ยากขึ้น รวมไปการที่ต้องขลุกตัวอยู่กับแต่ในบ้าน ไม่ได้ออกไปข้างนอก เพื่อพบเจอกับบรรยากาศใหม่ ๆ หรือแม้กระทั่งผู้คน ก็เป็นอุปสรรคต่อการคิดสร้างสรรค์งานอย่างมากสำหรับเต้ แต่เต้ก็พยายามอย่างที่สุดเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้สำเร็จ ออกมาเป็น หัวเลี้ยวหัวต่อ The PODCAST ได้ในที่สุด

วิธีแก้ปัญหา

เต้ต้องเริ่มปรับจากการพูดคุย พบเจอผู้คนเพื่อค้นหาประเด็น หรือเรื่องราวปัญหาของวัยรุ่น มาเป็นการอ่านหนังสือ หรือบทความ ที่นำเสนอประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับวัยรุ่นแทน

เอกลักษณ์ของผลงาน

ถึงแม้ว่าประเด็นต่าง ๆ ที่เต้หยิบยกมานำเสนอนั้น อาจะเป็นเรื่องราวที่วัยรุ่นทุกคนอาจจะพบเจอ แต่เต้นำเสนอออกมาผ่านมุมมอง และบวกรวมเข้ากับประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึกของเต้เอก ที่สิ่งเหล่านี้นั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน เต้เลยคิดว่า หัวเลี้ยวหัวต่อ The PODCAST นั้น จะมีความแตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ของเต้เองด้วยเช่นกัน

” ในพาลาพาลาพารานั้น พื้นที่ของเต้แทนด้วยสวนสาธารณะ ที่เปรียบเหมือนพื้นที่ที่ให้วัยรุ่นได้มาพักผ่อนได้อย่างสบายใจ โดยมีนักบินอวกาศในชุดนักเรียน ที่ไม่รู้ว่าเขาคือใคร มาจากไหน แต่แน่นอนว่าเขาเป็นคนที่พร้อมจะคอยเป็นเพื่อนกับวัยรุ่นทุกคนที่เข้ามาในสวนสาธารณะแห่งนี้ และในยังมีเสาอากาศที่คอยส่งสัญญาณออกไปจากสวนเพื่อให้วัยรุ่นทุกคนได้รับรู้ว่า ยังมีสถานที่แห่งนี้ที่รอคอยต้อนรับพวกเขา ให้ออกมาจากปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องพบเจออยู่เสมอ ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตาม”

สาริน เอี่ยมธนเศรษฐ์ (เต้)
sarin.eiamtanasate@gmail.com