แนะนำผลงาน

หนังสือรวมบทกวี 18 บท ชื่อ ‘เจ้าผีเสื้อจงอย่ากลัว’

แรงบันดาลใจ

เพราะเรามองว่าการทำธีสิสเป็นโอกาสให้เราได้ทำสิ่งที่สนใจและได้พูดได้ถ่ายทอดมุมมองของตัวเอง ซึ่งเมื่อจบไปเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำแล้ว หรือไม่ก็อาจจะไม่กล้าทำออกมา จึงเลือกทำธีสิสเป็นหนังสือรวมบทกวี เนื่องจากเราชอบอ่านบกวีบทกลอนมาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่เคยเขียนเผยแพร่ จึงมองว่าการที่เราจะกล้าลงมือทำอะไรสักอย่างนั้นต้องอาศัยแรงและกำลังใจ จึงอยากทำหนังสือที่จะส่งต่อกำลังใจให้กับคนอื่น ๆ ผ่านเสียงของคนที่ต้องการกำลังใจเช่นกัน

กระบวนการทำงานและอุปสรรค 

เริ่มจากการตั้งประเด็นที่อยากพูด แล้วก็ลงมือเขียน มีการทดลองรูปแบบฉันทลักษณ์หลายแบบ จนพอลงมือทำจึงได้รู้ว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดประเด็นแรกที่คิดไว้ออกมาได้ดี จึงมีการเปลี่ยนประเด็น ตอนทำงานด้วยความเป็นมือใหม่บางทีก็เกิดความกังวลว่าที่เขียนอยู่ดีหรือยัง คนอ่านจะได้รับสารแบบไหน เกิดความไม่มั่นใจ  ทำให้กลัวจนเขียนไม่ออก ไม่อยากเอาให้คนอื่นอ่าน จนทำให้งานไม่เดินหน้ารวมถึงเรื่องภาพประกอบด้วยที่ไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองทำให้ใช้เวลานานกว่าจะทำออกมาได้

วิธีแก้ปัญหา

มานั่งคุยกับตัวเองว่าถ้าไม่เขียนออกมาสักทีก็จะไม่มีทางรู้ว่างานมีข้อดีข้อบกพร่องตรงไหน พอไม่มีงานหรือไม่กล้าเอาให้คนอื่นอ่านก็จะไม่สามารถขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากใครได้ คอยให้กำลังใจตัวเองว่าเขียนออกมาจะได้รับคำติคำชมมาพัฒนาตัวเอง เพราะฉะนั้นต้องลงมือเขียนลงมือทำออกมาก่อน

เอกลักษณ์ของผลงาน

เป็นงานที่นำประสบการณ์ของตัวเองตลอดช่วงวัยที่ผ่านมามาถ่ายทอดเป็นร้อยกรอง

“เราเคยกังวลกับการสร้างผลงานสักชิ้นมาตลอด แต่ที่พาลาพาลาพารานี้ เราได้เรียนรู้ ลองผิดลองถูกจนสามารถสร้างผลงานเป็นผลสำเร็จ เราจึงหวังว่าผลงานของเราก็จะช่วยเป็นแรงและกำลังใจให้ใครสักคนสร้างสรรค์พาลาพาลาชิ้นอื่น ๆ ต่อไป”

สิรจารีย์ ดวงประทีป (พราว)
proud.dp@gmail.com