แนะนำผลงาน

‘ช่างชื่น’ เป็นช่างซ่อมสิ่งของสารพัดและขายไอศกรีมด้วย ทุกวันช่างชื่นจะขับรถขายไอศกรีมชื่อ ‘รถร่าเริง’ ไปที่ตลาด พร้อมกับ ‘เฮฮา’ สุนัขใจดีแสนรู้ มีใครต่อใครมาขอให้ช่างชื่นช่วยซ่อมแซมสิ่งของและมาซื้อไอศกรีม ช่างชื่นยินดีใช้ความสามารถมอบความสุขให้ทุกคน แม้เมื่อช่างชื่นช่วยขับรถไปส่งคนในเมือง เขากับเจ้าเฮฮา ก็ได้ช่วยซ่อมแซมความเหนื่อยล้าใจให้ทุกคนในเมือง สมกับที่ใคร ๆ พูดว่า ‘ทุกแห่งที่ช่างชื่นไป มีความชื่นใจเสมอ’ 

เบื้องหลังแนวคิด

เราเชื่อว่า ‘ความสุขสามารถแบ่งปันให้กันได้’ จึงสร้าง ‘ช่างชื่น’ ให้เป็นตัวแทนคนที่ยินดีแบ่งปันสิ่งดี ๆ เรื่องราวดี ๆ ความรู้สึกดี ๆ ให้ตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่ เราหวังว่าหลังจากอ่านหนังสือเรื่องนี้คนอ่านจะเกิดรอยยิ้มและมุมมองที่ดีต่อตัวเองและทุกสรรพสิ่งรอบตัว รวมถึงเกิดความชื่นใจแบบในเรื่องจนอยากส่งต่อความชื่นใจไปเรื่อย ๆ

แรงบันดาลใจ

ช่วงที่ไปฝึกงานในวิชาการฝึกงานของชั้นปีที่ 3 เรามีโอกาสทำบางอย่างให้ใครคนหนึ่งแล้วเขามีความสุข เท่านั้นยังไม่พอ ความสุขนั้นยังส่งต่อไปถึงบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้เฝ้ามองอีกด้วย เรารู้สึกว่าสิ่งดี ๆ เรื่องราวดี ๆ ความรู้สึกดี ๆ สามารถแบ่งปันและส่งต่อถึงกันได้ จึงอยากนำเสนอมุมมองของเรื่องดี ๆ และบรรยากาศแห่งความรู้สึกดี ๆ ผ่านหนังสือภาพ 

กระบวนการทำงานและอุปสรรค 

ระยะแรกเราทำงานตามแผนและลำดับงานที่วางไว้ คือช่วงที่พัฒนาโครงเรื่องและออกแบบคำต่าง ๆ แต่ช่วงที่วาดภาพประกอบเราค่อนข้างทำตามความพอใจของตัวเอง คืออยากวาดตัวละครไหนก่อนก็ทำก่อน หรืออยากวาดภาพหน้าไหนก่อนก็วาดก่อน ไม่ได้วาดภาพให้เสร็จไปตามลำดับทีละหน้า เพราะเป็นวิธีที่เราจะสร้างสรรค์งานออกมาได้ตามความคาดหวังลึก ๆ ของตัวเอง แต่ถ้ามองอีกมุมวิธีแบบนี้อาจจะเป็นอุปสรรคของการทำงาน เพราะความพอใจและความคาดหวังของเราเองไม่ค่อยแน่นอน งานหลายส่วนจึงเดินหน้าช้ากว่ากำหนด

วิธีแก้ปัญหา

คนที่ทำธีสิสทุกคนน่าจะถือว่าการรับมือกับตัวเองเป็นความท้าทายระดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ เราพยายามปรับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ทำงานบ่อย ๆ ให้ต้วเองรู้สึกว่า ‘สดชื่นจังเลย’ ‘มีแรงทำงานแล้ว’ หรือถ้าไม่รู้สึกอยากทำงานเลยก็หางานอดิเรกอย่างอื่นทำไปก่อน ฟังเพลง ดูหนังสนุก ๆ ให้ตัวเองได้เล่นเต็มที่แล้วค่อยไปทำงานต่อ เราคิดว่างานของเราพูดถึงความสุข ตัวเราเองก็ต้องมีความสุขกับการทำงาน 

เอกลักษณ์ของผลงาน

เอกลักษณ์งานของเราคือ “ความชื่นใจ” เราพยายามรวบรวม ‘ความชื่นใจ’ จากประสบการณ์ส่วนตัวหรือจากภาพที่เราอยากให้มีไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อเรื่อง การบรรยาย คำอ่าน และภาพประกอบ เรียกว่าทุกองค์ประกอบของหนังสือ เราเชื่อว่าผู้อ่านจะสัมผัสถึงความชื่นใจได้อย่างแน่นอน 

“ช่างชื่น เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น อยากส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ให้กับทุกสรรพสิ่ง เขาเหมือนนักสร้างสรรค์แห่งพาลาพาลาพารานะ เพราะนักสร้างสรรค์แห่งเกาะนี้ต่างมีความฝัน ความมุ่งมั่น อยากส่งต่อสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าให้กับพาลาสักคนที่ต้องการมัน ซึ่งความตั้งใจเล็ก ๆ ของช่างชื่นและนักสร้างสรรค์แห่งพาลาพาลาพาราที่เหมือนกัน คือ เมื่อพาลาได้รับของสิ่งนั้นแล้วจะรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเอง เกิดความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนความรู้สึกปิติยินดี จนอยากจะมอบความรู้สึกนี้ให้กับคนอื่นต่อไป”

วรรณภา นําเกิดสว่างวงศ์ (พลอย)
wannapa.num@g.swu.ac.th