แนะนำผลงาน

หนังสือภาพชุดนี้นำเสนอความรักของพี่ชายน้องชายผ่านฤดูทั้งสามของประเทศไทย ทั้งฤดูหนาว (อุ่นจัง) ฤดูฝน (ดีจัง) ฤดูร้อน (สนุกจัง) ซึ่งสองพี่น้องทำกิจกรรมร่วมกันตลอด โดยน้องมีพี่คอยดูแลเคียงข้างเสมอ เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของการมีพี่น้อง

เบื้องหลังแนวคิด

เราอยากส่งความรู้สึกดี ๆ ของการมีพี่น้องให้คนอ่านรับรู้ อยากให้คนอ่านผลงานชุดนี้ไม่ว่าจะอ่านเอง หรืออ่านให้ลูกหลานฟัง เมื่ออ่านจบแล้วรู้สึกโชคดีที่มีพี่น้องอยู่เคียงข้าง พร้อมจะดูแลกันและเติบโตไปพร้อมกัน และหนังสือภาพสำหรับเด็กเล็กที่นำเสนอเกี่ยวกับความรักของพี่น้อง ในรูปแบบ Board Book ในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก เราจึงเลือกทำธีสิส เป็น Board Book ด้วยกระดาษหนา 300 แกรม มีเทคนิค Flip Flap เพราะอยากให้เด็กได้สัมผัสหนังสือและสนุกกับมัน ถึงแม้เนื้อหาอาจดูเหมือนพูดเรื่องเดิม ๆ ที่หลายคนคุ้น แต่เมื่อนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของเรา ก็น่าจะทำให้หนังสือสนุกและน่าสนใจ

แรงบันดาลใจ

เรามีพี่ชายที่คอยอยู่เคียงข้างดูแลเราอย่างดีมาตลอด พี่ชายจึงเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานชุดนี้ เราอยากสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบแทนความรักที่พี่ชายมีให้ 

กระบวนการทำงานและอุปสรรค 

เริ่มแรกตั้งใจจะทำหนังสือภาพสำหรับเด็กเล็กเกี่ยวกับการเก็บของเล่น แต่เมื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาความคิดของเราก็เปลี่ยนไป เป็นอยากทำ Concept Book ที่นำเสนอประเด็นความรักของพี่น้อง จึงนำเสนอใหม่ จนได้รับอนุมัติให้ทำ แล้วจึงคิด concept หลักแบบที่สามารถแตกเป็น 3 เรื่องย่อยได้ เพื่อให้หนังสือแต่ละเล่มในชุดเข้าเซตกัน  

ตอนแรกเขียนเรื่องเกี่ยวกับรูปทรง และเสียง ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นเรื่องฤดูแทน เพราะฤดูของประเทศไทยมีสามฤดูพอดี (แม้ฤดูหนาวจะไม่มีอย่างชัดเจนนักก็ตาม) เมื่อได้ Concept หลัก โครงเรื่องหลัก และเนื้อเรื่องย่อยทั้ง 3 เล่มแล้ว เราก็สำรวจตลาดหนังสือแนวนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อหาเทคนิคที่คนอื่นใช้กัน และหาจุดที่งานของเราจะแตกต่างจากของคนอื่น การสำรวจตลาดทำให้เราได้ดูหนังสือภาพไม่ต่ำกว่า 300 เล่ม ขณะเดียวกันเราก็ลงมือวาดภาพเรื่อง ‘อุ่นจัง’ ที่เป็นเรื่องของฤดูหนาวและเป็นเล่มแรกในชุดไปด้วย เล่ม ‘อุ่นจัง’ ใช้เวลาทำนานที่สุด เพราะต้องลองเทคนิคพิเศษในการจัดรูปเล่มหลาย ๆ แบบ ถ้าเทคนิคพิเศษของรูปเล่มไม่เข้ากับเล่มแรก เล่มต่อไปในชุดเราก็ทำต่อไม่ได้ เราลองเทคนิคพิเศษในการจัดรูปเล่มหลายเทคนิคมาก ทั้งการ Flip แบบแยกชิ้นส่วนกระดาษ, การ die-cut, การเจาะช่องใส่หนังสือเล่มเล็กลงในหนังสือเล่มใหญ่ (แบบ 2 Books in 1) แต่เทคนิคเหล่านั้นเข้ากับเนื้อเรื่องแค่บางส่วน ไม่ใช่ทั้งหมด เราจึงต้องหาเทคนิคพิเศษที่เหมาะกับเนื้อเรื่องนานทีเดียว สุดท้ายจึงจบลงที่ใช้เทคนิคพิเศษแบบ Flip Flap หน้ากระดาษทั้งหน้า เพราะเข้ากับเนื้อเรื่องที่สุด ดังนั้นอุปสรรคหลัก ๆ ที่พบในการทำงาน คือการแสวงหาเทคนิคพิเศษที่เข้ากับเนื้อเรื่องหลัก 

วิธีแก้ปัญหา

เราต้องทดลองเทคนิคพิเศษในการจัดรูปเล่มหลาย ๆ แบบ ประกอบกับการสำรวจตลาดหนังสืออีกครั้งว่าหนังสือภาพสำหรับเด็กที่มีเทคนิคพิเศษนั้น มีเทคนิคแบบไหนบ้าง ศึกษาจากหนังสือหลาย ๆ เล่ม และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา จนในที่สุดเราก็พบเทคนิคที่เหมาะกับชุดหนังสือของเรา

เอกลักษณ์ของผลงาน

งานของเราเป็นหนังสือ Concept Book ซึ่งมีเทคนิคพิเศษในรูปเล่ม ในปัจจุบันหนังสือ Concept Book ที่เนื้อเรื่องสื่อถึงความรักความผูกพันของพ่อแม่ลูก พี่น้อง หรือความผูกพันของผู้สูงอายุในครอบครัว เช่น ปู่ย่าตายาย มีมากในตลาดหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่หนังสือ Concept Book พวกนั้นไม่ค่อยมีลูกเล่นหรือเทคนิคพิเศษในรูปเล่ม เราจึงทำหนังสือ Concept Book ที่ใช้เทคนิค Flip Flap สำหรับเด็ก 3-5 ปี ให้หนังสือดูน่าสนใจและอ่านสนุก

อธิบายตัวอวตาร

ตัวนี้คือ ‘เยลลี่หมีพี่น้อง’ ซึ่งไม่ใช่เยลลี่รสชาติธรรมดา ๆ แบบรสส้ม รสองุ่น หรือรสอื่นที่ขายในร้านทั่วไป แต่ ‘เยลลี่หมีพี่น้อง’ ของเราอัดแน่นด้วยรสชาติแห่งความรัก ความอบอุ่น ความรู้สึกดี ๆ ของการมีพี่มีน้อง เป็นสิ่งสิ่งพิเศษที่ใครได้กินนอกจากจะได้รับความอร่อยแล้ว ยังทำให้สายใยพี่น้องแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม

“งานของเราเป็นหนังสือ Concept book นำเสนอความรักของพี่น้อง อวตารในพาลาพาลาพาราของเราคือ เยลลีหมีพี่น้อง เยลลีนี้ไม่ใช่เยลลีธรรมดาที่หลาย ๆ คนเคยกิน รสชาติของเยลลีตัวนี้ก็ไม่ใช่รสชาติธรรมดา ๆ อย่างรสส้ม รสองุ่น หรือรสไหน ๆ ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป เพราะเยลลีหมีพี่น้องของเราเต็มไปด้วยรสชาติความรัก ความอบอุ่น ความรู้สึกดี ๆ ของการมีให้น้อง รวมถึงในเยลลียังมีสิ่งพิเศษที่ใครได้กินนอกจากจะได้รับความอร่อยแล้ว ยังทำให้สายใยพี่น้องแน่นแฟ้นขึ้นยิ่งกว่าเดิม”

วริฏา อรรคสาร (มิ้นท์)
warita.mintw@g.swu.ac.th