พาลาพาลาพารา มาจากคำสองภาษาผสมกัน คือ PALAPALA คำนามภาษาฮาวาย แปลได้หลายความหมาย
ความหมายหนึ่งคือ ‘วรรณกรรม’ (Writing of any kind, Literature) 

และคำว่า ‘พารา’ คำนามภาษาไทย แปลว่า ‘เมือง’ โบราณเขียนเป็น ‘ภารา’ ก็มี (พจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547, น. 622)
ดังนั้นคำว่า ‘พาลาพาลาพารา’ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 จึงแปลได้ว่า เมืองแห่งการสร้างสรรค์วรรณกรรม

 ‘พาลาพาลาพารา’ คือแดนพิเศษที่ลอยอยู่ในมิติของกาลเวลา หากเทียบกับโลกมนุษย์ พารานี้เกิดขึ้นเมื่อ 23 ล้านปีที่แล้ว
ที่พิกัดราว 23° 23′ 23″N 23° 23′ 23″W เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ สูงประมาณ 10,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
เป็นพาราไร้ขอบเขต ไร้รูปร่าง บางชั่วขณะอาจดูคลับคล้ายฉลามวาฬ บางขณะอาจดูคลับคล้ายรูปร่างใดก็ได้ 

ไม่มีใครเคยเดินทางจนทั่วดินแดน จึงไม่มีใครรู้ว่าที่นี่มีสถานที่ใดอยู่บ้าง

พาลาพาลาพาราไม่มีกรอบเกณฑ์ของเวลาและสถานที่เช่นโลกมนุษย์ มีเวลาและบรรยากาศคงที่เสมอ
เหมาะสมสำหรับการทำงานสร้างสรรค์โดยอิสระ เป็นพาราที่สว่างไสว สดใส และเสรี

 

พารานี้เคลื่อนที่ตลอดเวลา และจะคัดเลือก ‘ชาวพาลาพาลา’ ขึ้นไปสู่ดินแดนเอง 
คือผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นเด็ก และมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์วรรณกรรมบางอย่างเพื่อใครสักคน

ผู้ที่พาราคัดเลือกขึ้นไปเป็นชาวพาลาพาลา
จิตวิญญาณแห่งความเป็นเด็กของผู้นั้นจะปรากฏเป็นร่างอวตารคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
หากใครขึ้นไปตอนอายุเท่าใดก็จะอายุเท่านั้นตลอดไป

บนพารามี ‘ภาษาพาลาพาลาภาษาเดียวใช้สื่อสารกันระหว่างชาวเมืองและร่างอวตารของพวกเขา
คำว่า “พาลาพาลา” คำเดียวสามารถสื่ออารมณ์และความหมายได้ทุกความหมาย

ชาวพาลาพาลาสามารถสร้างสรรค์งานได้ตลอดเวลาเพราะได้รับพลังงานจากดินแดน
จึงไม่ต้องทำงานอื่นใด ไม่เคยมีเรื่องต้องกังวล ไม่เคยหิวหรือง่วงนอน
ขณะเดียวกันพาราก็ดำรงอยู่ได้ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานของชาวพาลาพาลาช่วยหล่อเลี้ยงดินแดนไว้
ถ้าหากวันใดพาราไร้ชาวพาลาพาลาที่ได้รับคัดเลือกขึ้นไป พาราก็จะค่อย ๆ กร่อนสลายจนจางหาย และจะเกิดขึ้นใหม่ได้ยากมาก ชาวพาลาพาลาสามารถเลือกลงมาจากดินแดนได้เฉพาะเมื่อทำงานสร้างสรรค์ตามที่ตัวเองตั้งใจสำเร็จแล้ว
แต่ร่างอวตารของเขาจะสถิตอยู่บนพาราตราบนิรันดร์

ในตำนานของพารา มีชาวพาลาพาลาเคยขึ้นไปและลงจากดินแดนมาแล้วมากมาย
แต่เมื่อราวสี่ปีมนุษย์ที่ผ่านมา พาราได้เลือกชาวพาลาพาลาหน้าใหม่ขึ้นสู่ดินแดน 30 คน

เมื่อพวกเขาสร้างสรรค์ผลงานพาลาพาลา (วรรณกรรม) บางอย่างสำเร็จแล้ว จึงนำงานมาแบ่งปันกันชื่นชมที่ ลานเล่าขาน
ก่อนที่พวกเขาบางคนอาจเลือกลงมาจากดินแดน และกลับสู่โลกมนุษย์
พวกเราจึงมีโอกาสชั่วขณะหนึ่งที่อาจแลเห็นผลงานสร้างสรรค์ของชาวพาลาพาลากลุ่มนี้ได้

 

บัดนี้ หากคุณเป็นผู้มีดวงใจสนใจในความเป็นไปของเด็กและเยาวชน

คุณก็จะมองเห็นผลงานสร้างสรรค์ของ 30 ชาวพาลาพาลาอย่างชัดเจน