แนะนำผลงาน

อัลบั้มเพลงสำหรับเด็ก ที่มีการนำเนื้อเพลงร้องเล่นไทยมาเรียบเรียงและเพิ่มเนื้อร้อง จนเกิดเป็นเพลงนกคลิ้งโคลง, จันทร์เจ้าขา, นกกระจิบ, เจ้าเนื้อละมุน และเจ้าบุญประเสริฐ นอกจากนี้มีเพลงสำหรับเด็กที่แต่งขึ้นใหม่โดยนำความชอบต่าง ๆ มาแต่งเป็นเพลง ได้แก่ เพลงแมวตัวน้อยและทะเล รวมทั้งหมดเป็นจำนวน ๗ เพลง

แรงบันดาลใจ

ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบร้องเพลงและเสียงดนตรี ดังนั้นจึงอยากทำเพลงที่ใครฟังแล้วก็สามารถร้องตาม ร้องเล่นได้ เหมือนเพลง Baby shark ที่เด็กหลายคนชอบและผู้ปกครองก็รู้จัก บวกกับสนใจเพลงร้องเด็กของไทย ที่มีเนื้อเพลงน่าสนใจ ควรแก่การนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก และอนุรักษ์ไว้ จึงนำความชอบและความสนใจนี้มาผสมผสาน ดัดแปลงจนเกิดเป็นผลงานธีสิสนี้ขึ้นมา

กลับสู่วัยเยาว์หรือเติบโตต่อไป

เติบโตต่อไป ครั้งหนึ่งเพลง Baby Shark ก็เคยติดหูผู้ฟังไปทั่วบ้านทั่วเมือง และความนิยมก็ค่อยๆ แผ่วลงไปตามกาลเวลา เพลงสำหรับเด็กเกิดขึ้นใหม่ทุกวัน ดังนั้นเราเองก็ต้องเติบโตขึ้นเช่นกัน เพื่อพัฒนาผลงาน สร้างสรรค์เพลงสำหรับเด็กใหม่ๆ ที่ดี มีความเหมาะสม และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้ฟังต่อไป