แนะนำผลงาน

การ์ตูนแก๊กเสียดสีสังคมแบบผสม สำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป เนื้อหาสะท้อนถึงปัญหาของเด็กในสังคมไทย ที่ใครหลายคนอาจรู้ แต่ไม่ได้รับการพูดถึง

แรงบันดาลใจ

ส่วนตัวสนใจปัญหาสังคมอยู่แล้วเป็นทุนเดิม แต่เริ่มเน้นไปที่เรื่องเด็กเพราะบางปัญหาของเด็กไม่ได้รับการพูดถึงและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม จนปัญหาของเด็กกลายเป็นปัญหาของผู้ใหญ่เพราะเด็กเติบโตขึ้นทุกวัน และมีความเชื่อว่าหากเราแก้ปัญหาของเด็กได้ เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาสังคมก็จะลดลง จึงมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดปัญหาของเด็กสู่สายตาของเยาวชนในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด

กลับสู่วัยเยาว์หรือเติบโตต่อไป

เลือกกลับสู่วัยเยาว์ เพราะ ตั้งแต่ตอนเด็กไม่ได้เลือกเส้นทางที่ตัวเองเลือกเอง จึงอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง แต่ในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเอง