แนะนำผลงาน

เรื่องราวของ บากิร ผู้เกิดมาในตระกูลที่ยึดถืออาชีพหลักเป็นงานช่าง ทั้งความความคาดหวังและความกดดันจากญาติและตัวเอง กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาออกหาความฝันเพื่ออนาคต

แรงบันดาลใจ

ก่อนที่จะจัดทำงานนี้ฉันได้ตั้งคำถามมากมายเพื่อทบทวนตัวเองว่า..ฉันอยากทำสิ่งใดกันแน่ สุดท้ายฉันก็ตกผลึกความคิดจากสิ่งที่ใกล้ตัวเองมากที่สุด นั่นคือบ้าน ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัวของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพช่าง และงานช่างก็เคยเป็นความฝันช่วงหนึ่งของฉันเช่นกัน

นอกจากนี้ฉันได้หาข้อมูลมากพอสมควรเพื่อสนับสนุนความคิดของตัวเองว่างานช่างยังคงมีความสำคัญ และเด็กไทยจำนวนไม่น้อยก็อยู่ในระบบการศึกษาสายอาชีพ ซึ่งด้วยเหตุนี้ฉันจึงเลือกที่จะเขียนเรื่องานช่างเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้สึกที่อาจจะเคยหรือไม่เคยประสบกับตัวเอง และหากผู้อ่านได้ย้อนคิดถึงตัวเองในวัยที่ต้องเลือกเส้นทางการศึกษาต่อจะเลือกเส้นทางไหน และเป็นเส้นทางที่เหมือนหรือแปลกจากความฝันแรกไหม

ทั้งนี้ฉันได้เขียนเรื่องราวผ่านฉากบรรยากาศของชุมชนมุสลิมในชนบทเพื่อสะท้อนตัวตนในผลงานชิ้นนี้ด้วย

กลับสู่วัยเยาว์หรือเติบโตต่อไป

ฉันเลือกเติบโตต่อไป เพราะฉันอยากจะพร้อมล้มลุกคลุกคลานเพื่อประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างเต็มกำลังแบบที่พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงมาก แต่ฉันคงจะไม่ทิ้งความเป็นเด็กที่พร้อมเรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุดและมีความสุขกับเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว