แนะนำผลงาน

สื่อผ้าไปเที่ยวอยุธยากันเถอะ เป็นสื่อผ้าที่มีฉากเป็นเมืองอยุธยา อันเป็นบ้านเกิดของเราเอง เป็นสื่อผ้าเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 3-7 ปี

แรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจมาจากการชอบเย็บผ้า และรู้สึกว่างานผ้าน่าจะเหมาะกับตัวเอง เลยพยายามใส่ความเป็นไทยเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ จึงมาตกที่สื่อผ้าที่จะพาเด็ก ๆ เที่ยวอยุธยา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเรา

กลับสู่วัยเยาว์หรือเติบโตต่อไป

เลือกกลับสู่วัยเยาว์ เพราะอยากกลับไปทำในสิ่งที่ตอนนั้นปฏิเสธที่จะทำ และได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานอีกครั้ง