แนะนำผลงาน

แอนิเมชันความรู้ขนาดสั้น สำหรับเด็กอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป ที่จะนำเสนอความรู้ทางเคมีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เนื้อกลายเป็นสีน้ำตาลเมื่อย่างเนื้อจนสุก

แรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจมาการออกไปปฏิบัตสหกิจศึกษา ซึ่งได้ไปฝึกงานในทีมเคมีที่ผลิตหนังสือของสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง จึงมองหาเรื่องราวสนุก ๆ เกี่ยวกับเคมีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมานำเสนอในลักษณะของ microlearning ที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อแสดงให้เห็นความน่าสนใจของวิชาเคมี และวิชาเคมีนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว

กลับสู่วัยเยาว์หรือเติบโตต่อไป

เติบโตต่อไป เพราะหากยังมีชีวิต ก็ไม่มีใครหลีกหนีการเติบโตพ้น ทั้งทางกายและทางใจ สุดท้ายแล้วเราทุกคนล้วนเติบโต และการเติบโตก็เป็นเพียงหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้เราเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นเช่นกัน