แนะนำผลงาน

แมงสี่หูห้าตา
หนังสือภาพที่เรียบเรียงมาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานสัตว์พื้นบ้านภาคเหนือที่มีชื่อว่า “แมงสี่หูห้าตา” นำมาเล่าใหม่พร้อมภาพประกอบให้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี

แรงบันดาลใจ

เนื่องจากเคยเล่านิทานเรื่องนี้ในวิชาเล่านิทาน ตอนนั้นเลือกจากนิทานที่จำได้จากความทรงจำในตอนเด็กที่ตายายชอบเล่าให้ฟังและคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยได้ฟังมาผ่านหูแล้ว แต่พอนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังพบว่าเพื่อนส่วนใหญ่ไม่รู้จักนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ ทำให้อยากทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องตำนานพื้นบ้านของภาคเหนือให้เข้าใจง่ายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

กลับสู่วัยเยาว์หรือเติบโตต่อไป

เติบโตต่อไป ให้วัยเด็กเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ครั้งหนึ่งเราเคยสนุกไปกับมันโดยไม่มีอะไรต้องกังวล
และเชื่อว่าวัยเยาว์ที่ครั้งหนึ่งเคยผ่านมานั้นเป็นวัยเยาว์ที่เราใช้ชีวิตมาอย่างดีที่สุดแล้ว เก็บประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นความทรงจำดีๆแล้วเติบโตต่อไปดีกว่า