แนะนำผลงาน

The Walking Leaves เป็นหนังสือภาพสาระบันเทิงสำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี คำกลอนภาษาอังกฤษนี้จะเล่าเรื่องราวชีวิตของเจ้าแมลงใบไม้ สัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่มีรูปร่าง ลักษณะ และพฤติกรรมราวกับใบไม้ใบหนึ่ง อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักธรรมชาติอีกด้วย

แรงบันดาลใจ

ได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงที่ฝึกงานและมีโอกาสได้ไปร่วมทำค่ายกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ซึ่งทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับธรรมชาติ จึงอยากจะส่งเสริมและปลูกฝักให้เด็ก ๆ รักธรรมชาติ โดยเลือกทำเรื่องของแมลงเพราะวันที่ได้เข้าไปเรียนรู้โลกของแมลงและได้เห็นแมลงมากมายทำให้เราประทับใจในความแปลกตา ความสวยงาม ความหลากหลาย และชีวิตของพวกมัน มีความน่าสนใจและน่าค้นหาอย่างมาก วันที่ได้ลองจับและสัมผัสแมลงกิ่งไม้ แมลงใบไม้เป็นครั้งแรก ทำให้เราเริ่มชื่นชอบและเห็นว่าพวกมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดในตอนแรก และพอได้มีโอกาสเลี้ยงแมลงใบไม้จริง ๆ ขึ้นมาทำให้เรายิ่งต้องพยายามใส่ใจและเรียนรู้วิธีการเลี้ยงดูพวกมัน พอเริ่มใส่ใจมันมากขึ้นก็ได้เห็นวงจรชีวิต พฤติกรรม การกิน การอยู่ของพวกมันที่น่าสนใจ จึงเป็นแรงบันดาลใจที่อยากบอกเล่าให้เด็ก ๆ หรือคนที่หวาดกลัวได้เข้าใจว่าพวกมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าพวกแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตส่วนหนึ่งในธรรมชาติที่ทำให้โลกของเราสวยงาม

กลับสู่วัยเยาว์หรือเติบโตต่อไป

เลือกที่จะเติบโตต่อไป เพราะคิดว่าวัยเยาว์ที่ผ่านไปเราคงแก้ไขอะไรไม่ได้ ถึงกลับไปได้ในวัยที่เรายังเด็ก เราก็คงชอบอะไรแบบเดิม ๆ เลือกอะไรเดิม ๆ ตามแบบที่ตัวเองเป็น ณ ช่วงเวลานั้น ๆ แต่เมื่อเราเติบโตขึ้น เราจะได้เห็นโลกกว้างมากขึ้น ได้เรียนรู้จักความหลากหลาย ทำให้ทางเลือกของเรามีมากขึ้น ถึงการเติบโตจะโหดร้ายไปหน่อย แต่เราสามารถเก็บความเป็นเด็กในตัวเราเอาไว้ได้เสมอ ความเป็นเด็กในตัวเราจะไม่หายไป ถ้าเราไม่ปล่อยให้มันหายไป โตแล้วก็ยังเล่นสนุกแบบเด็ก ๆ ได้นะ