แนะนำผลงาน

เธอรู้ไหมใครเป็นผู้วิเศษ เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี เรื่องราวของเด็กหญิงที่เชื่อว่าโลกใบนี้มีเวทมนตร์แล้วเธอก็เชื่อว่าคุณยายของเธอเป็นผู้วิเศษ

แรงบันดาลใจ

ผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์และความประทับใจของผู้แต่งที่มีต่อคุณยาย โดยมีแนวคิดเบื้องหลังผลงานว่า ‘เวทมนตร์ซ่อนอยู่ในทุกสิ่ง’ เพราะเชื่อว่าในทุกการกระทำ คำพูด หรือรอยยิ้ม แม้มันจะเป็นสิ่งธรรมดาสามัญ แต่หากเราทำมันด้วยความรัก ความเมตตา และความจริงใจ สิ่งธรรมดาเหล่านั้นก็สามารถกลายเป็นสิ่งพิเศษที่มีค่าต่อจิตใจของผู้คนได้

กลับสู่วัยเยาว์หรือเติบโตต่อไป

เติบโตต่อไป เพราะเชื่อว่าความทรงจำและประสบการณ์ทุกอย่างในวัยเยาว์ได้หล่อหลอมเราให้เติบโตและพร้อมก้าวต่อไปเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ ๆ