2พั้น (1)

แนะนำผลงาน

สื่อผ้าชุดนี้ตัดเย็บเป็นรูปแปลงปลูกผัก คอกไก่ ลานครัว มีของเล่นผ้ารูปต้นผักที่เด็ดใบ หักกิ่งได้ มีแม่ไก่ที่ออกไข่ได้ ให้เด็กเล่นสมมติเป็นชาวสวนไปปลูกผัก เลี้ยงไก่ เก็บไข่ มาปรุงอาหาร เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่มาของอาหาร

แรงบันดาลใจ

ความสุขในการทำสื่อผ้าสำหรับเด็กเล็ก อยากให้เด็กรู้ที่มา รู้กระบวนการ ว่ากว่าจะกลายมาเป็นอาหารต้องปลูกพืชต้องปรุงอย่างไร 

กระบวนการทำงานและอุปสรรค

การออกแบบสื่อผ้าให้เหมาะกับเด็กอายุ 3-6 ปี ในหัวข้อเรื่องอาหารที่เด็กพบอยู่ทุกวัน มีปัญหาว่าทำอย่างไรงานจึงจะแตกต่างมีลูกเล่นที่ไม่เหมือนใคร ไม่ซ้ำกับงานที่มีในท้องตลาด

วิธีแก้ปัญหา

เน้นให้สื่อที่ผลิตมีเป้าหมายชัดเจนว่าช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ทำอย่างไรเด็กจึงได้ประโยชน์สูงสุดจากการเล่น จึงไม่ได้เน้นรูปแบบผลงานว่าต้อง  ‘พยายามแตกต่าง’ จากงานคนอื่น พยายามคิดรูปแบบผักผลไม้รวมถึงรูปแบบการนำมันมาใช้ในชีวิตให้เรียบง่ายที่สุด

คุยกับเชฟร้านคุณโม่

มาทำอะไรที่ร้านเค้ก

แบ่งปันแสงแดดอบอุ่นแก่ผู้ต้องการยิ้มแรกของวัน และชวนให้ขยับตัวเก็บเครื่องปรุงอาหารในสวนเล็กหลังบ้าน

ลูกค้าคนพิเศษคือใคร

คนที่ต้องการขยับตัว สนุกสนานไปกับแดดอุ่นยามเช้าและรสชาติของพืชผักที่ปลูกเอง

หยิบความฝันแบบไหนมาเป็นส่วนผสมในการทำเค้ก

ความฝันให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์จินตนาการฝันใฝ่ในสิ่งที่ต้องการ ให้เด็กรู้ว่าแม้ในพืชพันธ์ุหรืออาหารที่เรากินทุกวัน ก็มีความหมายในตัวมันเอง ทุกอาชีพ ทุกสิ่งล้วนมีที่มา และทุกการเล่นทุกการจินตนาการคือบันไดนำเด็กเติบโตไปสู่หนทางแห่งอนาคตที่รออยู่

เมื่อทำงานที่ร้านคุณโม่จบแล้วจะไปทำอะไรต่อ

ไปเป็นคุณแม่

 

น.ส. ภัทรวริน ธารินเจริญ (เชฟพั้น)

Phattharawarin.trc@gmail.com