น้องถามมา พี่ตอบให้

วันนี้พวกพี่ได้รวบรวมคำถามที่น้อง ๆ มักจะสงสัยมาตอบกัน
โดยพวกพี่ได้จัดเป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ นั่นคือคำถามที่พบบ่อยก่อนเรียน
คำถามที่พบบ่อยระหว่างเรียน คำถามที่พบบ่อยเมื่อเรียนจบค่ะ

คำถามที่พบบ่อยก่อนเรียน

Q: เรียนเกี่ยวกับอะไรคะ

เราเรียนตามชื่อเอกเลยค่ะ จะเกี่ยวกับวรรณกรรมและเกี่ยวกับเด็ก โดยในส่วนของวรรณกรรมเราเรียนประวัติศาสตร์วรรณกรรมสำหรับเด็กจนถึงนวนิยายซีไรต์ การวิเคราะห์วรรณกรรม การเขียน การอ่าน และในส่วนของเด็กเราเรียนตั้งแต่พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย จิตวิทยาเด็ก การออกแบบสื่อ การทำภาพประกอบและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เช่น การเล่านิทาน การละครสำหรับเด็ก

Q: จบไปทำอาชีพอะไรได้บ้างคะ

 • กองบรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
 • กองบรรณาธิการหนังสือสำหรับผู้ใหญ่
 • นักเขียน
 • นักแปล
 • นักวาดภาพประกอบ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์
 • นักออกแบบภาพกราฟิก
 • นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก สื่อสมัยใหม่สำหรับเด็ก
 • ครูโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโรงเรียนนานาชาติ
 • ครูผู้สอน/ผู้นำการเรียนรู้ในสถาบันต่าง ๆ ของเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เช่น สถาบันสอนภาษาไทย อังกฤษ สถาบันพัฒนาสมองของเด็ก สถาบันพัฒนาทักษะทางกายสำหรับเด็ก ฯลฯ
 • นักจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก นักเล่านิทาน นักแสดงละครสำหรับเด็ก
 • ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา เช่น นักเขียนบท (โทรทัศน์, ภาพยนตร์, ละครเวที, สารคดี) ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการผลิตสื่อสมัยใหม่ (new media, website)
 • ทีมงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลแก่บริษัทรับจัดนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์

Q: จบไปเป็นครูได้ไหมคะ

เป็นได้ค่ะ สาขาวิชาของเราจบไปเป็นวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก สามารถเป็นครูอนุบาลหรือครูประถมในโรงเรียนเอกชนได้ ถ้าต้องการเป็นครูบรรจุหรือครูในโรงเรียนรัฐบาลต้องเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม แล้วถึงจะสอบเป็นครูในสังกัดรัฐบาลได้ค่ะ

Q: วรรณกรรมสำหรับเด็กก่อตั้งมานานแค่ไหนแล้วคะ

ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 27 แล้วค่ะ ซึ่งเปิดรับนิสิตครั้งแรกตั้งแต่พ.ศ.2537 เป็นสาขาวิชาเอก สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สำคัญเอกของเรายังมีที่เดียวในประเทศไทยด้วยค่ะ

Q: เรียนที่ไหนบ้างคะ

ปีหนึ่งเรียนที่นครนายก องครักษ์ค่ะ ปีสองถึงปีสี่เรียนที่มศว ประสานมิตรค่ะ

คำถามที่พบบ่อยระหว่างเรียน

Q: วาดรูปไม่เก่งเรียนได้ไหมคะ

เรียนได้ค่ะ เพราะว่าการทำภาพประกอบไม่ได้มีเพียงการวาดรูปเท่านั้น สาขาของเรามีวิชาพื้นฐานการวาดและการออกแบบสอนตั้งแต่ปีหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะการวาดรูปให้กับน้อง ๆ ค่ะ

Q: ถ้าไม่ค่อยได้อ่านวรรณกรรม จะเรียนได้ไหมคะ

เรียนได้ค่ะ เพราะเมื่อมาเรียนน้อง ๆ จะได้รู้จักวรรณกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการค้นคว้าทั้งวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ

Q: ถ้าไม่ถนัดด้านงานเขียน เรียนได้ไหมคะ

เรียนได้ค่ะ เพราะเมื่อเข้ามาเรียนเราจะได้อ่านงานเขียนที่ดี ซึ่งงานเขียนที่ดีเหล่านี้จะเป็นแนวทางเพื่อให้เราพัฒนางานเขียนในอนาคต อีกทั้งยังมีวิชาการเขียนสร้างสรรค์ และมีคุณครูที่คอยให้คำแนะนำเพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะการเรียนให้ดีขึ้นด้วยค่ะ

Q: เรียนเอกนี้จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษไหมคะ

ค่อนข้างจำเป็นค่ะ เพราะเอกสารประกอบการเรียนของเราก็เป็นภาษาอังกฤษบ้างในบางครั้ง และหากน้อง ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก็จะได้เปรียบในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม แต่หากไม่เก่งก็สามารถฝึกฝนกันได้ค่ะ เพราะในเอกของเราก็มีวิชาที่สอนด้านวรรณกรรมต่างประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีคุณครูให้คำแนะนำอยู่แล้วค่ะ

Q: เรียนเอกนี้ ต้องรักเด็กไหมคะ

ไม่จำเป็นขนาดนั้นค่ะ เพราะว่านอกจากการทำงานเบื้องหน้าที่ต้องพบปะกับเด็กแล้ว ยังมีการทำงานเบื้องหลังด้วย คือการทำสื่อ การทำหนังสือ ซึ่งหากใครไม่คุ้นเคยกับการทำงานร่วมกับเด็กก็สามารถทำงานเบื้องหลังแทนได้ แต่เมื่อเราเรียนไปเรื่อย ๆ เราจะเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เข้าใจพฤติกรรมของเด็กมากขึ้น ทำให้สามารถปรับตัวเข้าหาเด็กได้ เพราะว่าเอกของเราไปจัดกิจกรรมให้เด็กค่อนข้างบ่อยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเด็ก ๆ ค่ะ

Q: เรียนเอกนี้ ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นไหมคะ

ถ้ามีพื้นฐานจะค่อนข้างได้เปรียบค่ะ แต่หากน้อง ๆ ไม่ได้มีพื้นฐานก็สามารถมาฝึกฝนได้ เพราะมีวิชาการสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กที่สอนเกี่ยวกับการออกแบบในชั้นปีที่สอง และยังมีวิชาที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะเหล่านี้ อย่างวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อสำหรับเด็ก ที่จะมีการสอนใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign ด้วยค่ะ

Q: วิชาการ VS สายอาร์ต เอกนี้หนักไปทางไหนคะ

ครอบคลุมทั้งสองอย่างเลยค่ะ เพราะเอกเราเน้นประยุกต์วิชาการผสมผสานกับศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อผลิตสื่อที่หลากหลายออกมาอย่างมีคุณภาพ เพราะนอกจากเราจะผลิตสื่อที่ให้ความรู้แล้ว เรายังต้องศึกษาแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ โดดเด่น และน่าดึงดูด เพื่อให้เด็กสนใจและสนุกไปกับความรู้ที่จะได้รับ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยนะคะ

Q: เรียนยากไหม เรียนสบายไหม

จะยากหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสนใจหรือทักษะของแต่ละคนค่ะ เพราะว่าเอกของเราเรียนค่อนข้างหลากหลาย ทั้งนี้ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของเรา ถ้าน้อง ๆ ขยัน อดทน มีวินัย และรู้จักการแบ่งเวลา พี่เชื่อว่าน้อง ๆ จะสามารถเรียนได้แน่นอนค่ะ

Q: งานเยอะไหมคะ

เยอะค่ะ มีทั้งการอ่าน การเขียน การคิดและวิเคราะห์  รวมถึงงานกลุ่มระดมความคิด ซึ่งในช่วงแรกจะอ่านหนังสือเยอะเป็นพิเศษค่ะ แต่การทำงานเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ

Q: คุณครูดุไหมคะ

คุณครูของเราน่ารักกันทุกคนค่ะ อบอุ่นและเป็นกันเองมาก แต่ว่าในการทำงานค่อนข้างเข้มงวดค่ะ

Q: มีวิชาไหนควรระวังอะไร หรือแนะนำอะไรไหมคะ

ต้องระวังทุกวิชาในเรื่องระเบียบวินัยในการส่งงาน การบริหารเวลา เพราะงานจะเข้ามาเรื่อย ๆ ค่ะ หากบริหารเวลาไม่ดีก็อาจจะทำไม่ทัน และงานในเอกส่วนใหญ่ต้องใช้ทั้งการวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ อาจจะต้องเผื่อเวลากันนิดนึงค่ะ

Q: ระหว่างเรียนค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะ

ค่อนข้างเยอะค่ะ เพราะมีค่าหนังสือ ค่าเอกสารประกอบการเรียน และค่าวัสดุอุปกรณ์ แต่ก็จะมีบางส่วนที่คุณครูจะเตรียมไว้ให้ค่ะ รวมทั้งค่าเดินทางสำหรับการออกไปเรียนนอกสถานที่ด้วยค่ะ แต่ก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะเราจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประโยชน์กลับมา ซึ่งถ้าหากติดขัดหรือมีปัญหาอะไร น้อง ๆ สามารถปรึกษาคุณครูทุกคนได้ค่ะ

Q: มีหนังสือที่อยากแนะนำให้อ่านไหมคะ

แนะนำเป็นวรรณกรรมเยาวชน เช่น ในสวนลับ, สี่ดรุณี, บึงหญ้าป่าใหญ่, การเดินทางของกัลลิเวอร์, วินนีเดอะพูห์, แฮร์รี่ พอตเตอร์, หลุม และแนะนำหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว ซึ่งที่ยกตัวอย่างมานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเรียนอยู่แล้ว แต่ถ้าเคยอ่านมาก่อนก็จะไม่หนักระหว่างเรียนมากค่ะ

Q: สอบแต่ละครั้งเป็นประมาณไหนคะ

เป็นการวิเคราะห์ การตีความ ต้องเขียนให้กระชับ เข้าใจง่าย และไม่มีคำผิด ข้อสอบส่วนใหญ่เน้นความเข้าใจและความคิดเห็นของเรา ซึ่งการสอบแบบนี้จะเป็นการควิซระหว่างคาบเรียน แต่ส่วนมากเอกเราจะเน้นการทำงานเก็บคะแนนค่ะ

Q: กิจกรรมในเอกเยอะไหมคะ

พอสมควรค่ะ มีการทำกิจกรรมร่วมกันในเอกบ่อย และมีการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วยค่ะ

Q: สไตล์แบบไหนที่ใช่กับการเรียนวรรณกรรรมสำหรับเด็ก

เป็นตัวของตัวเองและมีเอกลักษณ์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะ

พวกพี่หวังว่าคำตอบเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ไม่มากก็น้อยนะคะ
ซึ่งหากใครมีปัญหาเพิ่มเติมต้องการคำปรึกษาก็สามารถทักไปตามช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ