FREE SHARE FROM US

วารสารกาลครั้งหนึ่ง
ฉบับปีการศึกษา 2563

ทุกคนสามารถอ่านวารสารกาลครั้งหนึ่งประจำปีการศึกษา 2563 (ออกในปี 2564) จำนวน 15 ฉบับแบบออนไลน์ได้ฟรี! โดยคลิกที่ปกที่ต้องการ หรือหากต้องการดาวน์โหลดดูเวอร์ชันสิ่งพิมพ์ สามารถกดปุ่ม Download PDF Version ด้านล่างนี้ได้เลย ซึ่งวารสารกาลครั้งหนึ่งเป็นวารสารสำหรับเด็กที่สร้างสรรค์โดยนิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ผลิตขึ้นในโครงการ “วารสารดิจิทัลสำหรับเด็ก” ต้องการเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

วารสารกาลครั้งหนึ่ง
ฉบับปีการศึกษา 2562

ทุกคนสามารถดาวน์โหลดวารสารกาลครั้งหนึ่งประจำปีการศึกษา 2562 (ออกในปี 2563) จำนวน 6 ฉบับ
ซึ่งเป็นวารสารสำหรับเด็กที่สร้างสรรค์โดยนิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กได้ ฟรี! เพียงคลิกที่ปกที่ต้องการ

สื่อ VDO รายการสำหรับเด็กและ PODCAST ปี 2564

สามารถรับชมสื่อ VDO รายการสำหรับเด็กและฟัง PODCAST สำหรับเด็ก ปี 2564 เพิ่มเติมได้โดยกดที่ปุ่มด้านล่าง