ผลงานของนิสิตปัจจุบัน

STUDENTS SHOWCASE

CL 121

Basic Drawing and Design

CL 312

Educational Materials for Children

ติดตามชีวิตฝึกงานของนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก ปี 3

หลักสูตรสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มีการส่งนิสิตปี 3 ไปฝึกงานที่สถานประกอบการเพื่อฝึกประสบการณ์ในการทำงาน โดยสามารถติดตามเรื่องราวของนิสิตชั้นปีที่ 3 ในแต่ละรุ่นที่กำลังฝึกงานได้ที่นี่

STUDENT'S THINK THANK

รวมบทความที่น่าสนใจจากวิชาสัมมนาวรรณกรรมสำหรับเด็ก วด 341

CL 431

Editorial Works and Publishing Business