ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำหลักสูตร

วิชา ZHM17 Creating Story for Children’s Complacencies (เรื่องเล่าเอาใจเด็ก)

สำหรับผู้ที่ลงสมัครเรียนวิชา ZHM17 Creating Story for Children’s Complacencies (เรื่องเล่าเอาใจเด็ก) ของสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก สามารถเข้าร่วม Class เรียนได้ที่ลิงก์ Google Classroom ที่แนบไว้ >>>

Read More »

8 สิงหาคม เปิดเทอมปีการศึกษา 2565 ยินดีต้อนรับนิสิตกลับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยจะมีการเปิดเรียนแบบผสมผสาน มีวิชาเรียนที่กลับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนี้ >>>

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็กรุ่นที่ 29

ขอเชิญชมภาพบรรยากาศงานวันปฐมนิเทศ ซึ่งจัดขึ้นแบบผสมผสานในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More »

วรรณกรรมสำหรับเด็กงานปัจฉิมนิเทศ นิสิตที่ 25

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตรุ่นที่ 25 จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานออนไซด์และออนไลน์ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

Read More »
AUNQA

AUN-QA Certificate

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ตามที่หลักสูตร ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS 3

สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2565 นี้ เตรียมรอพบกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ได้เร็วๆ นี้

Read More »