ช้างป๋องรอเล่น พ.ศ. 2566

นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 23

จัดแสดงงานวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น.

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ มาอ่าน มาเล่น และมาชมผลงานแห่งวัยเยาว์ถึงวัยรุ่น

พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์จากพวกเราเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กทั้ง 29 คน

ณ ลานสานฝัน สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park

ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย รอติดตามชมกันนะคะ 🐘✨

สารนิพนธ์ในอดีต

PAST THESIS EXHIBITION

สนามเป็ดเล่น พ.ศ. 2562

นิทรรศการนำเสนอต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 19 หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2562 “สนามเป็ดเล่น” รุ่น 22

เยี่ยมชม »