กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตรุ่นที่ 25 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตรุ่นที่ 25 จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานออนไซด์และออนไลน์ (ไฮบริด) ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องเรียน 232 คณะมนุษยศาสตร์อาคาร 2 

   กิจกรรมประกอบด้วยการสรุปการดำเนินงานนิทรรศการวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 25 จากนิสิตในฝ่ายต่างๆ และ การสะท้อนหลักสูตรเพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรต่อไปในอนาคต

     ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ดีเด่น “เกียรติบัตร รางวัล วินนี่ เดอะ ปุ๊” โดยมีรางวัลต่าง ๆ ทั้งหมด 5 รางวัลโดยผู้ได้รับรางวัลได้แก่

ประเภทรางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ดีเด่น

1. ดลภวรรณ บุญทศ วรรณกรรมเรื่องสั้นแนวทดลอง เรื่อง ใครเล่าฟั่นเฟือน ณ เลือนฑสถาน
2. อภิลาภา เทียมหิรัญ หนังสือภาพสำหรับเด็ก เรื่อง วันหนึ่งในฤดูร้อน
3. ญาณิศา ลิ้มเจริญ วรรณกรรมเยาวชน เรื่อง กระต่ายหยกบนดวงจันทร์


ประเภทรางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ยอดนิยม
ได้แก่
ดลภวรรณ บุญทศ วรรณกรรมเรื่องสั้นแนวทดลอง เรื่อง ใครเล่าฟั่นเฟือน ณ เลือนฑสถาน

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ช่างทำ ได้แก่

วริศรา ศิริสุขีประดิษฐ์ บอร์ดเกมสำหรับเด็ก ชุด ไขปริศนา ช่วยดาวกลับฟ้า

หลังจากงานทุกคนได้ถ่ายภาพรวมร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกในการสำเร็จการศึกษาของนิสิต
โดยสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นิสิตรุ่น 25 ได้จบการศึกษา