บรรยากาศปฐมนิเทศ นิสิตวรรณเด็กรุ่นที่ 29 Be shine to CHILD in Neverland

กิจกรรมปฐมนิเทศOn-Site CL 29 First Date: Be shine to CHILD in Neverlandของสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ณ มศว ประสานมิตร ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์

ขอต้อนรับนิสิตใหม่ CL รุ่น 29 ทุกคนเข้าสู่สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กอย่างเป็นทางการ…และขอเชิญชมภาพบรรยากาศงานวันปฐมนิเทศ ซึ่งจัดขึ้นแบบผสมผสานในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ