8 สิงหาคม เปิดเทอมปีการศึกษา 2565 ยินดีต้อนรับนิสิตกลับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี .. 2565 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยจะมีการเปิดเรียนแบบผสมผสาน มีวิชาเรียนที่กลับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนี้

แนวปฏิบัติของนิสิตในการเข้าเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นิสิตต้องแสดงหลักฐานการตรวจคัดกรองโดยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับอาจารย์ผู้สอนก่อนวันที่เข้าเรียนที่คณะไม่เกิน 48 ชั่วโมง กรณีที่เรียนต่อเนื่องหลายสัปดาห์ให้ส่งผลอย่างน้อยหนึ่งครั้งในสองสัปดาห์ หากพบว่านิสิตติดเชื้อ covid-19 ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอน และหยุดพักรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ

เมื่อเข้าเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์ นิสิตทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อcovid-19 ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

  1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
  2. มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารเรียนทุกครั้ง
  3. รักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)
  4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ และไม่นำมือที่ไม่ล้างมาสัมผัสตา จมูก ปาก ใบหน้า
  5. หากมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศา ควรแจ้งอาจารย์ผู้สอน หลังจากนั้นแยกกักตัว เข้ารับการวินิจฉัยและรักษาทันที

(ข้อมูลจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ทาง inbox เพจเฟซบุ๊ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)