กลับตาลปัตร

เรื่องและภาพ: เจลดา ภูพนานุสรณ์

ประเภทผลงาน: วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสงบ หมายถึง การหยุดสิ้นสุดของความเร่าร้อน ปั่นป่วน

และอีกทั้งยังหมายถึงการยุติการแสวงหา

เมื่อมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบนี้แล้ว

ก็นับได้ว่า การเกิดหรือชาติใหม่ได้ปรากฏขึ้นมาแล้ว

และหลังจากนั้นความทุกข์จักต้องตามมาโดยสมควร

ผลงานของนิสิตสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ที่จะพาคุณค้นหาความหมายของการเกิดเป็นมนุษย์

แนวคิดของผู้เขียนต่อวรรณกรรมชิ้นนี้

 

             “ชีวิตเป็นเพียงห้วงเวลาหนึ่งที่เคยมีอยู่เท่านั้น ฉันจึงจินตนาการต่อไปว่า หากเป็นเช่นนั้น ทุกสิ่งที่มนุษย์ให้นิยามกำหนดค่าเป็นต้นว่า ‘ความชั่ว’ ก็คงเป็นเพียงสิ่งสมมติที่ถูกกำหนดค่าขึ้นชั่วคราวเท่านั้น”

 

 

ประวัติผู้แต่ง

เจลดา ภูพนานุสรณ์ 

ชื่อเล่นชื่อ เจดีย์

เกิดวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2540

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนแม่พระฟาติมา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

บัณฑิตสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ