ขอบคุณเหตุการณ์ในวันนั้น

เรื่อง: กัลยลภัศ รินโพธิ์สาร

ประเภทผลงาน: วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้น

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451  ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ.  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ฉันมีความสุขมากที่ได้กล้าทำสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมา โดยที่ฉันไม่เคยนึกเสียใจเลยสักครั้งเดียว”

ประวัติผู้แต่ง

กัลยลภัส  รินโพธิ์สาร (ปลื้ม)

เกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโณงเรียนสตรีสมุทรปราการ

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ.2562