ข้างบ้านผมมีสัตว์ประหลาด !

เรื่องและภาพ: ไอริณ อิสริยะเนตร

ประเภทผลงาน: นิทานภาพสำหรับเด็ก 7-12 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิทานที่ถ่ายทอดพฤติกรรมของเด็กที่มักจะกลัวอาชีพที่เรียกว่า ” หมอฟัน ” นิทานเล่มนี้จะทำให้เด็ก ๆ รู้จักอาชีพหมอฟันแบบน่ารักมากขึ้น เด็ก ๆ จะยังกลัวหมอฟันไหมนะ…

" แด่พ่อของฉัน ทันตแพทย์ของทุกคน "

หมอฟันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกนะ

ประวัติผู้แต่ง

ไอริณ อัสริยะเนตร

เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

จยชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์)

จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปีพ.ศ. 2560