ครอบครัวตัวป่วนบุกดาวแสนสุข

เรื่องและภาพ: จารุศรี วรรณะศิลปิน

ประเภท: หนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

‘ทิม’ อาศัยอยู่บนดาวแสนสุข วันหนึ่ง เพื่อนมนุษย์โลกของเขา
‘ทอม’ เดินทางมาสำรวจที่ดาวแห่งนี้กับครอบครัว แต่ทอมกับครอบครัวกลับชอบทำตัวแปลก ๆ
จนพวกเขาเข้าไปยุ่งกับหินวิเศษในบ้านหลังหนึ่ง ส่งผลให้ดาวทั้งดวงถูกสาป
ทิมและครอบครัวของทอมต้องทำภารกิจตามหาของสามสิ่งเพื่อนำแสงสว่างกลับมาสู่ดาวแสนสุข

ครอบครัวตัวป่วนบุกดาวแสนสุข

ประวัติผู้แต่ง

จารุศรี วรรณะศิลปิน

ชื่อเล่นชื่อแพร 

เกิดวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

จบชั้นประถมศึกษาจากโณงเรียนกองทัพอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. ๒๕๖๑