ความลับเจ้าเงาร้าย

เรื่องและภาพ: อลิษา รามบุตร์

ประเภทผลงาน: นิทานภาพสำหรับเด็กอายุ 6-12  ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ.  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพูดความจริงนั้น ง่ายนิดเดียว

"ผมทำนาฬิกาของพ่อแตก ถ้าผมบอกพ่อ พ่อต้องดุผมแน่เลย"

เมื่อการพูดความจริงนั้นยากกว่าการปิดบัง
เงาร้ายจึงปรากฏตัวขึ้นเพื่อขัดขวางการบอกความจริง

ประวัติผู้เขียน

อลิษา รามบุตร์ 

ชื่อเล่นชื่อ ฮวา เรียนจบจากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ใฝ่ฝันว่าจะได้ทำงานเกี่ยวข้องกับหนังสือไปตลอดชีวิต

เพราะเชื่อว่าความสุขได้มาโดยง่ายจากการอ่านหนังสือ