ดวงดาวบนยอดดอย

เรื่อง: พุธรัตน์ โพธิยาย

ประเภทผลงาน: วรรณกรรมเยาวชน สำหรับเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูดาวนั่งนึกภาพตัวเองเดินลากกระเป๋าใบโตเข้าไปตามถนนขรุขระของหมู่บ้าน

ระหว่างทางเดินก็มีเด็กน้อยเนื้อตัวมอมแมมในชุดชนเผ่าพากันยืนมองแล้วยิ้ม

หมู่บ้านรายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจี มีลลำธารไหลผ่าน

ครูดาวจะนั่งพักดื่มน้ำในลำธารสักหน่อยหนึ่งแล้วเดินเข้าโรงเรียน

ซึ่งมีเด็ก ๆ กำลังยิ้มด้วยความดีใจรอต้อนรับครูคนใหม่อยู่

ตัวอย่างภายในเล่ม

Previous slide
Next slide

ประวัติผู้แต่ง

พุธรัตน์ โพธิบาย 

ชื่อล่นชื่อ ป่าน ชอบธรรมชาติและเด็กเป็นที่สุด

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปีพ.ศ. 2556