ทุกอย่างหมุนรอบตัวยาย

เรื่องและภาพ: ชนานันท์ คชาชนม์

ประเภทผลงาน: วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 14 ปี

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451  ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                 ยายเป็นนักร้อง

                               เป็นนักแต่งตัว

                เป็นช่างทำผม

                                                            เป็นศิลปิน

                             เป็นนักพูดมาราธอน

                                                        เป็นผู้มองเห็นวิญญาณ

             ยายเป็นเด็กดื้อ

เป็นผู้หญิงที่โดดเดี่ยวไม่มีคนรักในบางครั้ง
ทั้งหมดนี้คือยาย ที่ยังคงเป็นมนุษย์

ประวัติผู้แต่ง

ชนานันท์ คชาชนม์ (นะ)

เกิดวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2450

จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ