พี่สาวครับ

เรื่องและภาพ: ชนาง อำภารักษ์

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"เรื่องราวของเจ้าแมวน้อยที่หาของขวัญสุดพิเศษมามอบให้พี่สาวสุดที่รัก"

ประวัติผู้แต่ง

ชนาง อำภารักษ์

เกิดปี พ.ศ. 2533 ที่จังหวัดเพชรบุรี

ชอบอ่านหนังสือและวาดภาพ

เมื่อโตมาค้นพบว่าตัวเองรักแมวชนิดที่ถอนตัวไม่ขึ้น

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2555