ราวกับปลาขาดน้ำ

เรื่อง: บวรรัตน์ สุนทรวิกรานต์
ภาพ: ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์

ประเภท: วรรณกรรมเยาวชน

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

       ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสิ่งก่อสร้างภายในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ยังคงมีตลาดชุมชนเล็ก ๆ หลายแห่ง แทรกตัวอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายสับสนวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนในเมืองกรุง ตลาดไออุ่นเป็นหนึ่งในชุมชนเล็ก ๆ เหล่านั้นที่นี่ก็เหมือนกับตลาดทั่วไป มีร้านแผงลอยขายของข้างทางและร้านค้าในตึกแถว ไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวแกง ร้านขนมจีน ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านหมูสะเต๊ะ ร้านขนมหวานไทย ร้านขายของชำ ร้านเช่าดีวิดี ร้านเช่าหนังสือ ร้านขายของเล่น เป็นต้น คนในชุมชนตลาดไออุ่นมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกัน เพราะตลาดไออุ่นแห่งนี้นอกจากเป็นที่ทำมาหากิน เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ยังถือเป็นบ้านของคนในชุมชนตลาดไออุ่นอีกด้วย