สีใหม่ของเด็กชาย

เรื่องและภาพ: นกมณ  นภาศรี

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็ก 9 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เด็กชายตัวน้อย

กับพ่อผู้เป็นดั่งสีสันแห่งชีวิต

 

สีสันของพ่อ

เรื่องเล่าประกายฝัน

แต้มสีสันแห่งชีวิต

แต้มไปทีละนิด

แต่งเติมฝันให้เป็นจริง

เนื้อหาภายในเล่ม

สีใหม่ของเด็กชาย
Previous slide
Next slide

ประวัติผู้แต่ง

นภมณ นภาศรี

ชื่อเล่นชื่อ มายด์

เกิดวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโณงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๑