หอมกลิ่นการเวก

เรื่อง: ชลากร สมบูรณ์ผล

ประเภทผลงาน: วรรณกรรมสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451  ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถ้าพูดถึงเด็กกำพร้า คุณนึกถึงอะไร

บางคนอาจจะคิดว่าเด็กกำพร้าเป็นเด็กที่ไม่มีใคร

บางคนอาจเห็นว่าเด็กกำพร้าที่มีแต่ความเศร้าอยู่รอบกาย

แต่น้ำหนึ่งไม่เป็นเช่นนั้น

ประวัติผู้แต่ง

ชลากร สมบูรณ์ผล (ใบเตย)

เกิดวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2539

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ นนทบุรี

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

“เป็นคนชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะวรรณกรรมและนวนิยาย เมื่อได้เข้าเรียนเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กก็ยิ่งทำให้รักการอ่านหนังสือมากขึ้นและเริ่มอยากเขียนหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่ม”