ห้องวิเศษ

เรื่องและภาพ: ณิชชาภัทร พรมสุวรรณ

ประเภท: หนังสือภาพสำหรับอายุ 6 ปี ขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องนี้…คือห้องวิเศษ

ประวัติผู้แต่ง

ณิชาภัทร พรมสุวรรณ

เกิดวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เติบโตในกรุงเทพฯเป็นส่วนใหญ่ แต่มีเสี้ยวชีวิตเล็ก ๆ งอกงามอยู่ที่บ้านญาติในต่างจังหวัด เรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเก่าอาคารไม้กลางเมืองที่(ซึ่งพบรักกับบัลเล่ต์เป็นครั้งแรก) และเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย ใจกลางมหานครยิ่งกว่า

จบการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนใจเรื่องภาษาและวัฒนธรรมยุโรปเป็นพิเศษ ถนัดวาดสีน้ำอ่อน ๆ รูปทิวทัศน์ในธรรมชาติและสถาปัตยกรรม เป็นนักสะสมหนังสือ หลงรักปรัชญา บัลเล่ต์ บทกวี และตุ๊กตาบาร์บี้

“เขียนเรื่องนี้เพราะอยากให้คนอ่านรู้ว่าบัลเล่ต์ไม่ใช่เรื่องสูงส่งที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก แต่เป็นเรื่องง่ายที่สร้างความเบิกบานให้แก่ทุกคน”