นิทานประจำวัน

เรื่องและภาพ: กนกวรรณ จระกา

ประเภทผลงาน: นิทานคำสอนสำหรับเด็กหัดอ่าน อายุ 8 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ.  สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทำดี ทำได้

เริ่มง่ายง่ายที่ตัวเรา

ตัวอย่างเนื้อหาด้านในเล่ม

Previous slide
Next slide

ประวัติผู้แต่ง

กนกวรรณ จระกา 

ชื่อเล่นชื่อ ชัชวาณี

เกิดวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2538

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ.2562

“เป็นคนรักหนังสือ ตอนเด็กมักขอให้คุณพ่อคุณแม่พาเข้าร้านหนังสือเสมอ และใฝ่ฝันอยากทำงานเกี่ยวกับหนังสือมาตลอด จึงเลือกเข้าเรียนเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก”