แผลเป็นที่มองไม่เห็น

เรื่อง: ปรีชญา พัฒนสินวาณิช

ประเภทผลงาน: วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451  ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ก่อนหน้านี้หนูคิดว่าโรคนี้นำแต่เรื่องเลวร้ายมาให้หนู ทำให้โลกนี้ดูมืดมนยิ่งกว่าเดิม
แต่ตอนนี้กลับมีความคิดอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาด้วย หนูก็ยังคงคิดว่าโรคนี้มันแย่นะคะ

แต่หนูก็รู้สึกขอบคุณที่หนูเป็นโรคนี้เหมือนกัน ไม่อย่างนั้นหนูจะไม่มีวันรู้เลยว่า
มีคนที่รักและหวังดีกับหนูมากขนาดนี้ ที่หนูคิดอย่างนี้มันประหลาดไหมคะ

ประวัติผู้แต่ง

ปรีชา พัฒนสินวาณิช (ญา)

เกิดวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๙

จบการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนถนอมพิศยา

จบการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ