แม่อยู่บนดวงจันทร์ไม่เหงาหรือครับ

เรื่องและภาพ: ณัฏฐนิช ภูผา

ประเภทผลงาน: หนังสือภาพสำหรับเด็ก 8 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ผมจะขึ้นไปหาแม่ที่ดวงจันทร์ ผมคิดถึงแม่”

Previous slide
Next slide

ประวัติผู้แต่ง

ณัฏฐนิช ภูผา 

ชื่อเล่นชื่อ บีม สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพ.ศ. 2561