โรงเรียนของเราน่าอยู่

เรื่อง: กชนันท์ อยู่ใจ

ประเภทผลงาน: วรรณกรรมเยาวชน สำหรับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป

ผลงานสร้างสรรค์ในรายวิชา วด 451 ภาคนิพนธ์ทางวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศศ.บ. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัว นักเรียนมัธยมปลายธรรมดาที่มีความสามารถที่มีความสามารถประหลาดเธอมองเห็นวิญญาณได้
เธอจึงคอยช่วยเหลือเหล่าวิญญาณและเพื่อน ๆ ที่พบเหตุการณ์สยองขวัญ
แต่เธอกลับไม่รู้เลยว่าวิญญาณสาวที่เดินไปทั่วอาคารเรียนคือใครและต้องการอะไรกันแน่

ตัวอย่างภายในเล่ม

Previous slide
Next slide

ประวัติผู้แต่ง

กชนันท์ อยู่ใจ

ชื่อเล่นชื่อ แตงกวา เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538

จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนพร้านีลวัชระ

จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปีพ.ศ.2559